Uit nieuwe gegevens blijkt dat de meeste steltloper soorten in Noord-Amerika de afgelopen jaren meer dan de helft van hun populatie hebben verloren. Aangezien de sterk dalende trends zich voortzetten, vragen onderzoekers om formele evaluaties en een gerichte uitbreiding van de beschermings- inspanningen.

MEDIA CONTACT: Isa Morton, isa@seekseva.com

LEES IN HET SPAANS/LEA EN ESPAÑOL | LEES IN HET ENGELS/READ IN ENGLISH

PLYMOUTH, MA — Een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Ornithological Applications toont aan dat sinds 1980 bijna alle soorten steltlopers langs de Atlantische kust van de VS en Canada sterk zijn achteruitgegaan, waarbij vele in de afgelopen drie decennia meer dan 50% van hun populatie hebben verloren.

Gezien de versnelde afname van deze populaties lanceert Manomet een oproep aan staats- en federale natuurbeschermingsorganisaties om zich te verenigen in een reeks van acties om de afname van 28 soorten steltlopers te keren. De onderzoekers vragen de federale regering om te investeren in programma’s die succesvol zijn gebleken, zoals het Amerikaanse scholeksterinitiatief dat wordt gefinancierd door de National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), en om extra te investeren in beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat nog meer vogels op de lijst van bedreigde diersoorten worden geplaatst.

“Hoewel het verloop van deze dalende aantallen alarmerend is, is het belangrijk te benadrukken dat gezamenlijke beschermingsmaatregelen een tastbaar positief effect kunnen hebben,” zegt co-auteur van de studie Stephen Brown, vice-president van wetenschap bij Manomet. “Gerichte middelen voor herstel werken, dus herstel is mogelijk. Als we ons collectief kunnen concentreren en de middelen voor natuurbehoud versterken, is het mogelijk om een andere richting in te slaan.

Van 1980-2019 hebben wetenschappers en vrijwilligers van Manomet’s International Shorebird Survey, de Atlantic Canada Shorebird Survey en de Ontario Shorebird Survey de activiteit van 28 verschillende soorten steltlopers in heel Noord-Amerika gevolgd en gedocumenteerd. Uit het nu gepubliceerde onderzoek blijkt dat in die periode van bijna 40 jaar 26 van de 28 onderzochte soorten steltlopers zijn afgenomen, met sterke aanwijzingen dat 13 van die soorten nu nog sneller afnemen dan voorheen.

Aanvullende feiten en overwegingen

  • Voor de 28 soorten die bestudeerd zijn gedurende de 39 jaar van deze studie, hebben vrijwilligers bijna 70 miljoen steltlopers waargenomen, meer dan 80.000 tellingen uitgevoerd en jaarlijks bijna 4.000 locaties bezocht tijdens de najaarstrek.
  • Hoewel de achteruitgang wijdverbreid is, is deze het grootst in delen van Atlantisch Canada en het oosten van de VS – de regio die in de loop der jaren de meeste belangrijke kusthabitats heeft verloren.
  • Steltlopers ondernemen één van de langste jaarlijkse migraties van alle dieren op de planeet en zijn afhankelijk van voedselbronnen en beschikbare habitats om hun reis succesvol te volbrengen.
  • Diverse factoren kunnen de populaties van steltlopers beïnvloeden. Tot de factoren die waarschijnlijk bijdragen tot de geconstateerde achteruitgang behoren het verlies van belangrijke kust- en binnenlandse habitats, menselijke verstoring, ongereguleerde jacht en olievervuiling..
  • Negatieve gevolgen van ons veranderende klimaat, zoals de stijging van de zeespiegel, extreme droogte, opwarming van de oceaan en verschuivingen in de verspreiding en overvloed van belangrijke ongewervelde voedselbronnen kunnen ook gevolgen hebben voor de steltloperpopulaties.

“Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de achteruitgang van steltlopers als een indicator van grotere veranderingen en te begrijpen hoe we de huidige beperkingen van de bestaande beschermingsmaatregelen kunnen aanpakken”, zegt Lizzie Schueler, president van Manomet. “Het is gebleken dat strategisch gerichte acties in combinatie met een betrokkenheid op lange termijn goed werken om de achteruitgang van soorten tegen te gaan. Met de versnelde afname waarvan we getuige zijn, hebben we een grotere onderzoeksbasis nodig en een aanzienlijke toename van de federale, staats- en lokale inzet voor natuurbehoud. Het is nog niet te laat om te investeren in herstel, maar de tijd dringt.”

Wetenschappers stellen voor dat gericht onderzoek, met name studies naar de overlevingskans gedurende het hele jaar, kan helpen vaststellen waar de steltlopers het sterkst worden getroffen, zodat de aandacht voor behoud kan worden gericht waar dat het meest nodig is. Formele evaluaties van de status van deze soorten zijn nodig, naast meer beschermings- en financiële inspanningen.

Lees de volledige studie hier | Lees hier de blogpost van Dr. Brown op AOS’s Wing Beat


Manomet is een 501(c)(3) organisatie die wetenschap en samenwerking gebruikt ter versterking van vogeltrekroutes, kustecosystemen en productie systemen op land en zee op het westelijk halfrond. Al meer dan 50 jaar vormt Manomet belangrijke partnerschappen met bedrijven, producenten en leerkrachten om ecosystemen en leefgemeenschappen samen te laten gedijen. Bezoek www.manomet.org voor meer informatie en om de volledige publicatie te bekijken.

###